Informationssäkerhet för offentlig sektor

En gång per år hålls en stor konferens som handlar om "informationssäkerhet för offentlig sektor" så även 2018. Det är också namnet på konferensen. Den har i princip alltid varit fullbokad. Konferensen anordnas av myndigheterna i SAMFI-samarbetet. Dessa är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Post- och telestyrelsen (PTS), Säkerhetspolisen (Säpo, Polisen, Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten.

En inspelning från paneldiskussion med myndighetscheferna finns att se på denna länk